EdgeZero 2015 –

EdgeZero is een wedstrijd voor gepubliceerde verhalen en voor verhalen die in het voorgaande jaar aan een van de grote genrewedstrijden Harland Awards, Fantastels of Trek Sagae hebben meegedaan.

Doel is publicatie van een selectie door een vakkundige jury van de beste verhalen in print, ebook en online formaten.