Verhalenwedstrijden Nederland

In Nederland en België wordt jaarlijks een aantal genreverhalenwedstrijden gehouden. Deze wedstrijden hebben elk een iets andere insteek, maar elk heeft tot doel de schrijver te helpen een goed verhaal te produceren door middel van (jury)commentaar. Uitzondering hierop is de EdgeZero Award (zie hieronder.)

De volgende verhalenwedstrijden zijn op dit moment actief:

Harland Awards

In 1977 begonnen door Rob Vooren als King Kong Award voor het beste Nederlandse of Vlaamse fantastische verhaal. Midden jaren ’90 werd de wedstrijd omgedoopt naar Millenniumprijs ivm het naderende jaar 2000. In 2003 volgde weer een naamswijziging, dit keer om de onverwachte dood van Paul Harland in dat jaar. Het werd nu de Paul Harland Prijs. In 2016 vond wederom een naamswijziging plaats, dit keer om de award meer aanzien te geven en internationaler herkenbaar te maken.

De inzendperiode is op dit moment van 1 oktober tm 31 oktober van het lopende jaar, met uitslag ongeveer een half jaar later tijdens een evenement waar ook de romanprijs wordt uitgereikt.

Het huidige juryproces is een voorselectie uit de inzendingen van 10 topverhalen die vervolgens door een conclaafjury worden beoordeeld. Uit het juryconclaaf volgt de selectie van de winnaar.

De Harland Awards kent een hoofdprijs van 1000 euro en een sculptuur voor de nummer 1, met diverse andere prijzen voor beste nieuwkomer, grootste stijger tov het vorige jaar enzovoort.

De wedstrijdverhalen mogen ten hoogste 7500 woorden lang zijn. Er is geen ondergrens. Het maximale aantal verhalen dat per auteur mag worden ingezonden is 2.

De website is hier: www.harlandawards.eu

Op de site van Floris Kleijne wordt een doorzoekbare database bijgehouden.

 

Fantastels (stopt in 2018)

In 2009 opgericht door Anaïd Haen. De wedstrijd is -meer nog dan de Harland Awards- erop gericht met name beginnende schrijvers van uitgebreid commentaar te voorzien. De jury heeft een aantal min of meer vaste gezichten naast een jaarlijks wisselende groep van juryleden.

Het juryproces is geautomatiseerd, verhalen worden initieel aan twee willekeurige juryleden aangeboden ter beoordeling. Hieruit volgt een eerste afvalronde, gevolgd door een tweede afvalronde, waarna uiteindelijk 12 verhalen overblijven in de eindronde die door alle juryleden gedaan wordt.

De deadline is op dit moment van 31 oktober van het lopende jaar (Halloween), met uitslag ongeveer een half jaar later tijdens een evenement.

Fantastels kent een hoofdprijs van 250 euro en een sculptuur voor de nummer 1, met diverse andere prijzen zoals de Deviantprijs en andere.

De wedstrijdverhalen mogen ten hoogste 12.000 woorden lang zijn. Er is geen ondergrens. Het maximale aantal verhalen dat per auteur mag worden ingezonden is 3.

De website is hier: www.fantastels.nl

 

Trek Sagae (stopt in 2018)

Origineel in samenwerking met The Flying Dutch (TFD) Star Trek vereniging opgezette wedstrijd met als doel verhalen voor het verenigingsblad te verkrijgen. De organisatie van de wedstrijd berust bij Dirk Bontes.

Trek Sagae onderscheidt zich door een beperking van het aantal woorden per ingezonden verhaal, zijnde minimaal 2000 en maximaal 4000 woorden. Daar staat tegenover dat schrijvers tot zeven verhalen mogen inzenden.

De prijzen worden betaald uit de inleg-fee van 5 euro per verhaal, waarbij de nummers 1 tm 3 in ieder geval een bedrag uitgekeerd krijgen. Bij veel inzendingen wordt dit uitgebreid naar de top 8.

Trek Sagae kent een uniek systeem van tussentijds verbeteren en optimaliseren van verhalen, met herkansingsronde, om zo hoger in de wedstrijd te kunnen eindigen. Vanwege de verdeling in beoordelingsrondes (waarbij alleen de beste 2 of 3 overgaan), is het voor sommige schrijvers interessant om strategisch verhalen over de rondes te verdelen.

In de voorrondes worden verhalen door een beperkt aantal (een of twee) juryleden beoordeeld. Pas in de eindronde, zo ongeveer de laatste 10-12 verhalen, buigt de voltallige jury zich over de verhalen die het zover geschopt hebben.

De deadline voor Trek Sagae is 31 december van het lopende jaar.

De website is hier: treksagae.wordpress.com

 

Godijn Publishing SF/F/H verhalenwedstrijden

Godijn Publishing organiseert jaarlijks meerdere schrijfwedstrijden, waarvan er een voor specifieke genreverhalen is. Aan de genreprijs is in ieder geval een trofee verbonden.

Meer informatie op de website.

 

NCSF verhalenwedstrijd (2019) (Aangekondigd, maar nog nooit daadwerkelijk georganiseerd)

Het NCSF organiseert een schrijfwedstrijd voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige sciencefictionverhaal, max. 5000 woorden. De deadline van de wedstrijd is 1 februari 2019. De organisatie is in handen van Diana van der Pluijm, onder­steund door Marlies Scholte Hoeksema. Web: www.ncsf.nl

 

Huiveringen (2018) (gestopt, organisator inmiddels overleden)

Een wedstrijd voor horror-schrijvers “Huiveringen richt zich primair op de gevorderde schrijver”, georganiseerd door Jack Schlimazlnik (tevens jurylid in deze editie van EdgeZero.) De deadline van de 2018 editie is 31 oktober, woordlimiet is 6000 woorden per verhaal, maximaal 2 verhalen per schrijver. Web: huiveringen.wordpress.com

 

Waterloper verhalenwedstrijd (2019)

Deze verhalenwedstrijd, georganiseerd door Rosalynd Randolph, heeft ongeveer dezelfde doelstellingen als Fantastels en hanteert ook ongeveer dezelfde jurymethodiek, met uitgebreid commentaar en feedback voor verhalen. Woordlimiet van 10.000 woorden. Inzendtermijn voor 2019: 1 mei  2019 om 0.00 uur tot 31 mei  2019 om 23.59.59. Web: www.waterloper.nl

 

EdgeZero

Opgericht in 2016 door Mike Jansen en Peter Kaptein. met name erop gericht het beste werk van de bovengenoemde wedstrijden te bundelen, samen met de genreverhalen die dat jaar in (genre)publicaties verschenen zijn, en zo breed mogelijk te verspreiden, zodat het publiek vervolgens het beste werk van dat jaar kan selecteren.

De echte EdgeZero Award is dus voor de auteur die door het publiek als beste beoordeeld wordt. De jury bepaalt enkel de selectie aan verhalen die aan het publiek gepresenteerd wordt.

Meedoen met EdgeZero is gratis. De wedstrijd produceert een bundel die (met de beschikbare middelen) zo breed mogelijk in de markt wordt gezet, in combinatie met online en ebook publicatie. De auteurs die door een vakkundige jury uit alle ingezonden verhalen worden geselecteerd middels een voorselectie en een longlistronde, ontvangen bij publicatie tenminste 1 cent per woord, alsmede bewijsexemplaren van alle publicaties.

Hoewel geen doel op zich van de organisatie, wordt auteurs wel een -geautomatiseerd- rapport ter hand gesteld met daarin de plussen en minnen van hun verhaal volgens de voltallige jury.

De deadline voor inzendingen is meestal 31 mei van het lopende jaar (dus na bekendmaking van de uitslagen van HA, Fantastels en Trek Sagae van het vorige jaar)

De website is hier: www.edge-zero.com