Trek Sagae 2011 –

Naast de Paul Harland Prijs/Harland Awards en Fantastels is er sinds 2011 ook de Trek Sagae Award, meestal gesponsord door de Star Trek vereniging The Flying Dutch en georganiseerd door Dirk Bontes. Trek Sagae is gericht op korter werk van 2000-4000 woorden, een woordaantal dat bij de andere wedstrijden vrij zeldzaam is.